Medicinsk laser

Medicinsk laser

En lasers biologiska effekt bygger på att laserljus ger upphov till läkande reaktioner i cellerna. Vid laserterapi ökar ATP-produktionen i mitokondrierna och därmed energimängden i cellen vilket i sin tur ger upphov till en kaskadreaktion på olika läkningsprocesser i vävnaderna. Ökad blodcirkulation, accelererad och därmed minskad inflammation, minskad smärta samt en lokal immunförsvarsökning - effekter som tillsammans påskyndar kroppens självläkning.

Vanliga problem att behandla med laserterapi:

•smärtproblem

•inflammationer

•belastningsskador

•svullnader, ödem

•idrottsskador

•reumatiska problem & artros (smärtlindring)

•kroniska ledsjukdomar (artrit) & artros (smärtlindring)

•fibromyalgi

•akne

•svårläkta sår

- Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på vad det är som behandlas. Normalt brukar det behövas runt fem gånger för att få långvarig effekt. Det är bra att behandla med tätare intervall i början.

- Behandlingen är helt smärtfri och brukar inte kännas alls.

- Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, pacemaker, proteser, silikon m fl

- Medicinsk laser kan inte orsaka eller förvärra cancer.

- Mörka tatueringar ska inte belysas alls. Behandling utförs då runt tatueringen.

- Vid behandling av frisk, normal vävnad händer ingenting.

Medicinsk Laserbehandling

En smärtfri behandlingsmetod där det skadade området belyses med laserljus för att påskynda kroppens läkning.

Ett område 15 min (ex en knäled)

350 kr

Paket 5 behandlingar x 15 min

1 500 kr

En muskelgrupp 30 min (ex ett lår)

550 kr

Paket 5 behandlingar x 30 min

2 500 kr

Flera muskelgrupper 45 min (ex båda låren)

750 kr

Paket 5 behandlingar x 45 min

3 375 kr

Linas hud & hälsa

COPYRIGHT © 2017 | ALL RIGHTS RESERVED